SKKS - Zpět na úvodStředisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov

TRANSLATE
 • v létě 2011 zde byla zřízena za pomocí grantu nová počítačová učebna pro rozšíření a zkvalitnění jak stávající, tak možnosti nové výuky
 • dospělý čtenář knihovny (má čtenářský průkaz) si zde může prezenčně i absenčně půjčit jednu ze tří čteček elektronických knih.
 • prezenční půjčování naučné literatury a odborných časopisů
 • kopírování materiálů
 • možnost práce s právním informačním program Codexis
 • zpracování bibliografií a rešerší
 • zodpovídání dotazů faktografického a informačního charakteru
 • on-line katalog knih a časopiseckých článků
 • tisk bibliografií z online katalogu
 • Sbírky zákonů v tištěné podobě do roku 2011, po r. 2011 jen elektronicky
 • informace regionálního charakteru
 • exkurze, besedy
 • vyhledávání informací na internetu
 • pomoc při vyhledávání materiálů naučného charakteru
 • možnost použití textového editoru MS Word 2010, tabulkového procesoru MS Excel 2010 a skeneru
 • možnost barevného tisku
 • zdarma vyhledávání na internetu v databázích Anopress na serveru Euroskop
 • informace pro neziskové organizace
 • absenční i prezenční půjčování společenských her

© 2015 SKKS Chomutov a Jan Džambasov | soubory cookies